گاهنبشت: حادثه شگفت‌انگیز حضور یک مدیر میانی برای یادگیری

گاهنبشت: حادثه شگفت‌انگیز حضور یک مدیر میانی برای یادگیری

حادثه شگفت‌انگیز حضور یک مدیر میانی برای یادگیری در همایشی مسما به بین‌المللی یکباره مجری در میانه برنامه گفت: «از مدیر ناحیه الف بانک فلان تشکر می شود.»
از این سخن مجری‌ یاد مجالس ختم افتادم که از حضور مقامات لشکری و کشوری… تشکر می شود که زحمت کشیده از راههای دور و نزدیک به مجلس تشریف آورده‌اند…
آیا رفته رفته در “همایش‌آبادی” که در این ولایت برپاست به جایی رسیده‌ایم که حضور مدیرمیانی یک بانک خصوصی در همایشی، حادثه‌ای قابل توجه‌است که نباید از یاد برود و خبر چنین حادثه شگرفی در تاریخ ثبت شود یا افروختگی چراغ همایشها به همت عالی امثال او شدنی است و باید…؟