تدریس ترازمند: ۱۰۱ آموزه برگرفته از تجربه زیسته آموزشی

تدریس ترازمند: ۱۰۱ آموزه برگرفته از تجربه زیسته آموزشی

معرفی کتاب «تدریس ترازمند» اثر دکتر غلامرضا خاکی (انتشارات هوش ناب، ۱۴۰۲)

عنوان: تدریس ترازمند: ۱۰۱ آموزه برگرفته از تجربه زیسته آموزشی
نویسنده: دکتر غلامرضا خاکی
پیشگفتار: دکتر میرجلال‌الدین کزازی، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر نعمت‌الله فاضی
مشخصات نشر (انتشارات هوش ناب، ۱۴۰۲)
تعداد صفحات: ۲۱۶ صفحه
قطع کتاب: رقعی
شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۲۸۵۰۷۱

 

پیش‌نگاشت (استاد غلامرضا خاکی)
آموزه‌ و آزموده (دیباچه دکتر میرجلال‌الدین کزازی)
خودپرسی در برابر آینه زمان (مقدمه دکتر محمود مهرمحمدی)
در تدریس منش‌مند باشیم یا روش‌مند؟ (یادداشت دکتر نعمت‌الله فاضلی)

بخش الف: فهم آموزه‌های کلی از تجربه‌های یاددهی
نوشتار یکم: تجربه؛ و روش استنباط آموزه از آن
نوشتار دوم: تجربه پُر طنینی به‌نام تدریس

بخش ب: انواع آموزه‌های حاصل شده از تجربه
نوشتار سوم: تدریس ترازمند و روش‌شناسی آموزه‌یابی در آن
نوشتار چهارم: آموزه‌های منشی (رفتاری)
نوشتار پنجم: آموزه‌های روشی (سبکی)