ویدئو: تدریس ترازمند از زبان دکتر غلامرضا خاکی، مؤلف کتاب

دکتر غلامرضا خاکی از کتاب تدریس ترازمند می‌گویند…