ویدئو: دکتر خاکی و تجربۀ زیسته سالیان طولانی تدریس

چه نکات و موضوعاتی کارایی و اثربخشی تدریس را تضمین می‌کنند؟

دکتر غلامرضا خاکی از کتاب تدریس ترازمند می‌گوید.