واکاوی تاریخی مدیریت تحول در ایران معاصر

واکاوی تاریخی مدیریت تحول در ایران معاصر

حیطه: مدیریت (شابک: 9786227121476)

فصل ۱/ ضرورت خوانش تاریخ و فهم آن
فصل ۲/ مدیریت تحول گمشده ی همیشگی ایرانیان
فصل ۳/ ایران: استر چموش در سنگلاخ تاریخ
فصل ۴/ تقلای فرنگی شدن در عهد ناصری
فصل ۵/ مشروطه: تابش دموکراسی غربی در ظلمت استبداد شرقی?
فصل ۶/ نوگرایی آمرانه رضا شاهی
فصل ۷/ آخرین شاه,در رویای خام کوروشی
فصل ۸/ موسسه ها و مرکزهای آموزش دانش مدیریت در ایران
فصل ۹/ ما و دلالیل این گونگی