نوروز، ظهور امید

نوروز، ظهور امید

يا مقلب القلوب والابصار

 عید ایرانیان برخلاف تمامی عیدها در فرهنگ های دیگر جهان، نمادی از نو شدن و جوشش شور و غلغله امید به سبزینگی عالم و آدم است،

عید کهن ما، آغاز تازه شدن جان و جهان و رهایی از یاس سیاه زمستانی است، لذا برغم تمامی رنج ها و غم ها،باید امیدوارانه دست به دعا  برداریم که:

    اي ديــده و دل از تـو دگـرگـون مـدام    

     اي آنكـه به تدبير تـو گـردد ايـام

    وي آنكه به دست توست احوال جهان            

       حكمـي فرمـا كه گردد ايام به كام

   امید آن است كـه سال نو برای تمامی بشریت و ایرانیان و شما عزیزان طلیعه برکت و شادمانی باشد.(خاکی)