عبور از گذرگاه «خسی» در پی «کسی»

عبور از گذرگاه «خسی» در پی «کسی»

میزگرد ۱

دی ماه پارسال بود و دلم هوای خانه جلال کرد. جلالی که پس از سفر حجش برای من «کسی» است نه «خسی». من با جلال سیاسی و قصه‌نویس کاری ندارم بیشتر بر جلال جوینده حقیقت متعالی تمرکز دارم. البته گوشه چشمی هم به رویکردهای نقادانه او در غربزدگی و خدمت و خیانت روشنفکران دارم. این گوشه چشم بیشتر به آن دلیل است که من نیز از اصحاب علوم اجتماعی و انسانی‌ام و آن سخن‌های جلال تأثیرگذار بر این وادی. (شرح این نکته را در کتابی به نام «جلال ناخوانده» آورده‌ام که به همت نشر همرخ در فرایند انتشار است.)

حال و هوای سخن مرا در این میرگرد می‌توان در کتاب سفرنامه حج به نام «گردی در گردباد» جستجو کرد.

خاکی

 

می‌توانید ویدئوی این میزگرد را در اینجا ملاحظه فرمایید: