مناجات (۳)

مناجات (۳)

یک عکس هزار حرف

از کنفوسیوس حکیم چینی نقل است که گفته است:
گاهی تصویرهایی هستند که از هزار کلمه قوی‌تر و گویاترند.

درباره تصویر این پسرک چه نمی‌توان نوشت. از فقر؛ از بیداد نامسولان؛ از آن پدر و مادرهای فلان‌فلان شده‌ای که برای دقایقی لذت جنسی خود، بدبخت‌های را به این دنیا می‌آورند و به چنگال بی‌رحم روزگار می‌سپرند.

اما نمی‌دانم چرا دلم می‌خواهد با عکس پیوندی دیگر برقرار و زمزمه کنم:

 

ای خداوند خدا
به توهم دانستن مجازاتم مکن تا فرصت‌های یادگیری که در گوشه‌گوشه زندگی وجود دارند از دستم نرود. آری دیری است تو به من فهمانده‌ای هیچ عذابی بالاتر از جاهلی در عین تصور عاقلی نیست.