مناجات (۲): خانه‌های روشن

مناجات (۲): خانه‌های روشن

ای نورالانوار،
بر ما روا مدار که در خانه‌های روشن از اهل تاریکی باشیم. (آمین)