شرحک (۱): زمزمه حیرت

شرحک (۱): زمزمه حیرت

.

سهراب سپهری شاعری است که با کلماتش تصویرهای رازآمیز عرفانی می‌نگارد. بسیاری از سخنان معنادار عرفانی سهراب – که فقط تصویر کلماتی نیستند – ترجمانی مدرن از سخنان بزرگان عرفان ایران است. در این پست به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود.

فایل صوتی را گوش کنید.