درسک (۱): از زاویه‌ای دیگر

درسک (۱): از زاویه‌ای دیگر

بهره‌وری فقط سودآوری نیست. بهره‌وری یعنی در ازای آنچه مصرف کردیم چه چیزی به دست آوردیم. بهره‌وری در کل زندگی فردی؛ سازمان و اجتماعی ما کاربرد دارد.

بهره وری انواعی دارد. فیزیکی؛ انسانی؛ روانی و مکانی.

برای ایجاد بهره‌وری دو راه کلی هست:
اول: یک چیز جدید اضافه کنیم به آنچه داریم و هست. مثلا ماشین؛ تجهیزات و وسایل؛ ساختمان و افراد تازه‌ای جذب کنیم.

راه دوم فکر کنیم از آنچه که هست بهتر و به روش نوتر استفاده دیگر کنیم. این نیازمند نقد؛ تفکر و خلاقیت است.

در کلیپ زیر می‌بینیم فرد فندق‌شکنی می‌کند در زمان کمتر، راحتر و ایمن‌تر. بی آن‌که فندق شکن جدید خریداری کرده باشد. با همان آچار و چکشی که دارد و برایش کاربردهای دیگری هم دارد.

اکنون یک پرسش از خود پیش می‌آيد که براستی ظرفیت‌های مالی، روانی، فیزیکی و انسانی و امکاناتی خالی و بلا استفاده و کم‌استفاده زندگی ما برای خلق یک کار نو کجاست و چیست. آیا حواسمان به داشته‌هاست یا فقط به نداشته‌ها فکر می‌کنیم؟!