تولد مسیح

کسانی به دنیا می‌آیند تا مرده گی شبه زنده‌گان را که “زندگی” نام گرفته است به معنای حقیقی‌اش متمایل کنند. عیسای مسیح یکی از آنهاست که مولانا درباره‌اش سرود:

تا خم یکرنگی عیسی‌ء ما
بشکند نرخ خم صد رنگ را