تأمل (۳): تدریس تجسم‌بخش

خنده‌دارتر از سخن آن دوست -درباره درس زیست‌شناسی که آن را در گفتار تکرار کرده‌ام- تدریس بسیاری از شبیه اساتید در رشته مدیریت ماست.عده‌ای دم از اجرا و کاربرد… می‌زنند اما تجویزهای هپروتی آنها، حکایت از این می‌کند که چقدر بی‌تجربه‌اند و فرهنگ ملی و نظام کاری ایران را نمی‌شناسند. من خود کسانی را می‌شناسم که “مدیریت سازمان‌های پیچیده “درس می‌دهند اما در عمرشان حتی یک منشی را هم اداره نکرده‌اند  یا استراتژیست‌های که از پس اداره یک زیرپله نیز بر نمی‌آیند و تدریس‌کنندگان منابع انسانی که نماد بی‌فرهنگی‌اند و ….