ویدئو: برگی از خاتون خاطره

خوانش بخشی از سفرنامه قونیه