پرسمان (۱): امان از امان‌خواهی تو

پرسمان (۱): امان از امان‌خواهی تو

صحبتی با مخاطبان…

هر از گاهی در این قسمت پرسشی طرح می‌شود که عاریتی نیست. پرسش است که مدتی ذهن را فراگرفته. اکنون یا حل شده است یا هنوز باقی. باری شاید تأمل برانگیز باشد. چرا که گفته‌اند تفکر یعنی گفتگوی پرسش و پاسخی با خود.

پرسمان ۱: امان از امان‌خواهی تو
سورن کیرکگور زندگی انسانها را به سه نوع تقسیم می‌کند:
۱- زندگی حسی و غریزی؛ چیزی شبیه حیوانات که در آن آدمی بر پایه محاسبه لذت و سود زندگی می‌کند.
۲- زندگی اخلاقی: یعنی آدمی مجموعه‌ای از قواعد را می‌پدیرد و هر آنچه حس و غریزه او می‌خواهد عمل نمی‌کند.
۳- زندگی ایمانی: یعنی زندگی بر پایه آموزه‌های دینی.

بر پایه تقسیم‌بندی بالا برای اخلاقی بودن نیاز به باورمندی به خدا و دین خاص نیست. بر این پایه اخلاقی عقلانی شکل می‌گیرد که وظیفه‌مدارانه، نتیجه‌مدارانه یا فضیلت‌مندانه خواهد بود. اخلاقی در جهت انجام وظیفه‌های انسانی یا نتایج یا فضیلت معتدل.

 
پس از گذشت چند روز اتفاقی دیگر رخ داده که نظرتان را به آن جلب می‌نمایم: